Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางธนพร ชิตรัฐถา
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับ กลาง)
Responsive image
Responsive image
นางสาวกนกอร อินทโก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)
Responsive image
นางวิไร พ่วงสอาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)
Responsive image
นางพวงผกา พาตินธุ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลังระดับ ต้น)
Responsive image
นางสาวนวรัตน์ นาวีวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
นางสาววราพร ปิ่นน้อย
นักวิชาการพัสดุ ระดับ ชำนาญการ
Responsive image
นางอรุณศรี งามอารมย์
เจ้าพนักงานการคลัง ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริกาญจน์ สินสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน
Responsive image
นางณุกานดา พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th