Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าสิบเอกศิริชัย กิตติสุบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ระดับ กลาง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสายใจ หงษ์ประพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ระดับ ต้น
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสุพรพรรณ พรหมบุญแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น
Responsive image
Responsive image
นางสาววรลักษณ์ สังวรกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการป้องกันฯ ระดับ ต้น
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายธุรการและปกครอง ระดับ ต้น
Responsive image
นายณัฐธัญ พิชิตรณชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ
Responsive image
นางอติพร หลีกภัย
นักจัดการบริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ชำนาญการ
Responsive image
นางวิมลรัศม์ ศุทธิวิโรจน์
เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวอรทัย รัตนพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ
Responsive image
Responsive image
นายประสิทธิ์ พวงเกษม
พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th