Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 มี.ค. 2564
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร เลือกตั้งเทศบาล

08 มี.ค. 2564
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร เลือกตั้งเทศบาล

07 พ.ค. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร โครงการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

03 เม.ย. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรนำโดย นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ได้ร่วมแนะนำการปฏิบัติตนใ

31 มี.ค. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ฉีดพ่นป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ในวันที่ 30 มีนาคม 2563

26 มี.ค. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร จุดคัดกรองสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

25 มี.ค. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19

25 มี.ค. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

20 มี.ค. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19 ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และหลาดแค่เล

20 มี.ค. 2563
ชุมพร เมือง ทต.ปากน้ำชุมพร กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th