:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายหน้าตลาดสดถึงสายหน้าโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ

วันที่ลงประกาศ: 10 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


file

mid_23_2022_9_24_700878.pdf

mid_23_2022_9_24_704681.pdf