:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: (ร่างประกาศ) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 10 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_103_33_58_708.pdf