Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
                
     เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เป็นที่ราบริมฝั่งปากแม่น้ำที่เชื่อมติดต่อกับทะเลซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สันดอน แม่น้ำล้อมรอบ เมื่อน้ำขึ้นสูงน้ำจะท่วมถึง และมีภูมิอากาศ เหมือนกับพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยทั่วไป คือมีเฉพาะฤดูร้อน และฤดูฝน มีฝนตกชุกตลอดปี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
: ติดต่อกับ หมู่ที่ 8 เขต อบต.ปากน้ำ
: ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย และหมู่ที่ 4 เขต อบต.ปากน้ำ
: ติดต่อกับ หมู่ที่ 8 เขต อบต.ปากน้ำ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง
  เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตั้งอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา ติดกับอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และบางส่วนของหมู่ที่ 7 ของตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เนื้อที่  มีเนื้อที่ทั้งหมด 0.81 ตารางกิโลเมตร 

แหล่งน้ำ

     
แม่น้ำท่าตะเภา เป็นแม่น้ำที่เปรียบเหมือนหัวใจของชุมชนนี้ ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น แพปลา ท่าเทียบเรือ แหล่งอาหาร เส้นทางเดินเรือ และเป็นที่จอดเรือหลบคลื่นลม


สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th