:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เทศบาลตำบลปากน้ำชมพร

17 มี.ค. 2563

รายละเอียด: วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. ผลิตหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เป้าหมาย 12,000 ชิ้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร