:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: องค์พระมัลลิกเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่บนเกาะแก้วมัตโพน

7 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

 

เกาะแก้วมัตโพนและปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นงานที่ชาวตำบลปากน้ำชุมพร ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทางวัดปากน้ำชุมพรและภาคประชาขนจะร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและเปลี่ยนผ้าห่อองค์มัลลิกเจดีย์ มีการบูชาพระอริยสงฆ์ ๓ หลวงพ่อที่ชาวตำบลปากน้ำชุมพรนับถือตลอดจนบวงสรวงดวงวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรทุกคนด้วย ซึ่งงานนี้ถือได้ว่า เป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลปากน้ำชุมพร และสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน กิจกรรมภายในงาน จะมีการแห่ผ้าเปลี่ยนองค์พระมัลลิกเจดีย์ที่เกาะแก้วมัตโพน โดยให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแห่ผ้าไปที่เกาะแก้วเพื่อเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระมัลลิกเจดีย์ และได้ร่วมปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร