:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ช่องทางจำหน่ายและซื้อสินค้าสัตว์น้ำ

20 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางจำหน่ายและซื้อสินค้าสัตว์น้ำ
ด้วยกรมประมงเปิดช่องทางตลาดออนไลน์ ผ่านระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ สมัครเข้าใช้ระบบเพื่อจำหน่ายและซื้อสินค้าสัตว์น้ำล่วงหน้า สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร โทร 077 504 823 หรือสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร โทร 077 504 823


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร