:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: สิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ

20 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

สิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ
เนื่องจากในปัจจุบันผู้พิการส่วนมากยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการทำให้ไม่รู้เรื่องสิทธิของตนเองจึงเสียโอกาสในการรับบริการจากภาครัฐและต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษา และค่าอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงด้วยตัวเอง
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร