:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: การเริ่มต้นขายของออนไลน์และการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเริ่มต้นขายของออนไลน์และการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยในปัจจุบันเป็นยุคการติดต่อสื่อสารที่ใช้ "โซเชียลมีเดีย (Social Media)"หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อใหม่ที่ทำให้ สังคมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ข้อมูลข่าวสารมักถูกเผยแพร่ผ่านองค์กรที่ประกอบกิจการสื่อมวลชน (Mass Media) เท่านั้นแต่ในขณะนี้โซเชียลมีเดียถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลายทั้งการสื่อสาร การซื้อ-ขายสินค้าและบริการ ไปจนถึงการเรียนการสอนทางออนไลน์ ผนวกกับสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมองหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนก็ได้กำไร การขายของออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์หรือการขายของออนไลน์ ดูเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักแต่แท้จริงแล้วการเปิดร้านขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี เพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะขาดทุน จนต้องล้มเลิกไปก็ได้
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จึงขอแนะนำวิธีการเริ่มต้นขายของออนไลน์และการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนที่สนใจจะค้าขายแบบออนไลน์ ดังต่อไปนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร