:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรม การแปรรูปอาหารในท้องถิ่น (ไส้อั่วทะเล)

23 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ประสานขอความร่วมมือกับเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรในการจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ( U2T) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร โดยได้จัดกิจกรรมการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น (ไส้อั่วทะเล) ซึ่งมีวัตถุดิบหลักในพื้นที่ได้แก่ หมึก กุ้ง ปลา ที่มีในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเป็นไส้อั่วทะเล เพื่อผลักดันให้ ไส้อั่วทะเลเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีประจำตำบลปากน้ำชุมพร โดยมีพ่อบ้านและแม่บ้านในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพรให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้มี นางสำราญ  แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร