:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เกษตรกรมีรายชื่อ

13 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร