:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: การให้ความเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ.1/1)

14 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_134_24_43_179.pdf