:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: แผนการจัดเก็บภาษี การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร