:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

12 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ขอให้ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคบใช้กฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฏหมาย   รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร