:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

27 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เครือข่ายผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเก็บขยะบริเวณลำคลองและในชุมชน ม.7 ม.9 ต.ปากน้ำชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร