:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรมเดินรณรงค์จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

23 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การจัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนมีความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
โดยมี นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนเดินรณรงค์จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร