:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: จัดประชุมประชาคมชาวบ้านหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 เรื่องการขุดลอกคลองร่องน้อย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9

11 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล รองนายกเทศมนตรี, นางสำราญ แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร จัดประชุมประชาคมชาวบ้านหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 เรื่องการขุดลอกคลองร่องน้อย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ต.ปากน้ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอน 3 หมู่ที่ 9

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร