:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 17 มิถุนายน 2565  นายอธิวัส  ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร  มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล นางสำราญ แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรี  ดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  ทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่  ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนำชุมพร กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร