:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ

29 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2  เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร โดยการนำของนายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร นายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล นางสำราญ แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร โดยมีผู้ประกอบการสัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร