:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: เจาะเลือดประจำปี ให้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

21 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

เจาะเลือดประจำปี ให้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับยาจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร พร้อมให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในวันที่17และ21มิย65 จำนวน 100คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร