:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่สนามกีฬาดอน 3 หมู่ที่ 9

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่สนามกีฬาดอน 3 หมู่ที่ 9 ต.ปากน้ำ เพื่อให้มีความปลอดภัยกับประชาชนและยังคงไว้ซึ่งความร่มรื่นและสวยงาม


 

 

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร