:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: เปิดโครงการ 270 นาที ชีวิต เร็ว รอด ปลอดอัมพาต

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 10มิย.65 นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร มอบหมายให้นางสำราญ แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ 270 นาที ชีวิต เร็ว รอด ปลอดอัมพาต ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากน้ำ ใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลปากน้ำชุมพร กลุ่มเป้าหมายคือ อสม. และประชาชนหมู่7และ9 จำนวน 45คน ในการนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เข้าร่วมเปิดโครงการและเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณมาณที่นี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร