:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

โดยมีการ ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร