:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความ

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 10  มิถุนายน  2565  นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร  มอบหมายให้  นางสำราญ แดงแสงเทียน  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรเป็นประธานเปิดการประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร กำนันผู้ใหญ่บ้าน    เจ้าหน้าที่เทศบาล    ผู้นำชุมชน   ครู กศน.ตำบลปากน้ำชุมพร   พัฒนากรประจำตำบลปากน้ำชุมพรและประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร