:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณลำคลองและในชุมชน ม.7 ม.9 ต.ปากน้ำช

24 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และเครือข่ายผู้นำชุมชนเทศบาลตำปากน้ำชุมพร
ร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณลำคลองและในชุมชน ม.7 ม.9 ต.ปากน้ำชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร