:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: จัดกิจกรรม ปลุกและปรับปรุงแผนพลังงาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

11 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

พลังงานจังหวัดชุมพรร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จัดกิจกรรม “ปลุกและปรับปรุงแผนพลังงาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน” ในวันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมมัตโพน ชั้นที่ 2 เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร