:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

29 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน  2565    นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรี   มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรนำคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จำนวน 12 ราย   พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบลในจังหวัดชุมพร  เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อรับฟังโอวาท ข้อคิด เห็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของจังหวัดชุมพร พร้อมกันนี้ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบลได้เสนอโครงการ กิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและขับคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบลในจังหวัดชุมพร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร