:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: โครงการอบรมเสริมสร้างอาชีพระยะสั้นแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำ ปีงบประมาณ 2565

21 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 21  เมษายน  2565   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จัดโครงการอบรมเสริมสร้างอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำ  ปีงบประมาณ 2565 ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ   เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว   อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์   ภายในโครงการดังกล่าวมีการฝึกปฏิบัติทำขนมวาฟเฟิลและโดนัทจิ๋ว  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนี  ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายอธิวัส ทรรปณะวิภาส  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร  ได้มอบหมายให้นางสำราญ  แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร  เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว    ทั้งนี้งบประมาณในการจัดทำโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร   กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร