:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

13 มี.ค. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จัดกิจกรรมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร