:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อถล. ร่วมใจรักษ์ทะเลชุมพร

18 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 18  มีนาคม  2566  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร  มอบหมายให้นางสำราญ  แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สนามที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร) และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อถล. ร่วมใจรักษ์ทะเลชุมพร ณ บริเวณ บ้านร่องน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร