:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ออกปฏิบัติการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้นในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย

10 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 10 -12 มกราคม 2566 นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร และนายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล รองนายกเทศมนตรี มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ออกปฏิบัติการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้นในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร