:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ให้บริการเจาะเลือดประจำปีแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ในหมู่7และ9  

14 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 14ธันวาคม65  พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ให้บริการเจาะเลือดประจำปีแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ในหมู่7และ9  ส่งต่อไปโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและปรับเปลี่ยนยาตามผลเลือดให้หมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร