:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

21 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร นำโดย นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ  ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 
ณ พื้นที่สวนสาธารณะชายทะเลปากน้ำชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร