Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้า... (11 ม.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศ... (26 ต.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักง... (05 ต.ค. 2563)
ขอเชิญชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไป (24 ก.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศ... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (20 เม.ย. 2563)
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบั... (12 มี.ค. 2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒน... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เรื่อง งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 (11 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศ... (05 มี.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง(เอกสารเพิ่... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 (28 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบ... (28 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (30 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 (28 ต.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศ... (21 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดทำถุงยังชีพเพื่... (07 พ.ค. 2563)  

ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เว... (03 เม.ย. 2563)  

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ฉีด... (31 มี.ค. 2563)  

จุดคัดกรองสำนักงานเทศบาลต... (26 มี.ค. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้... (25 มี.ค. 2563)

กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เ... (25 มี.ค. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้... (20 มี.ค. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้... (20 มี.ค. 2563)

กิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยเ... (17 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมป้องกันและบ... (12 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (11 มี.ค. 2563)

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตข... (16 ต.ค. 2561)

โครงการอบรมสร้างความรู้คว... (13 ธ.ค. 2559)

คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา พ... (04 พ.ย. 2559)

ขอเชิญชำระภาษี (28 เม.ย. 2558)

คู่มือแนะนำเกี่ยวกับการชำ... (28 เม.ย. 2558)

คู่มือแนะนำเกี่ยวกับการชำ... (28 เม.ย. 2558)

งานโลกทะเลชุมพรครั้งที่ 2... (19 มี.ค. 2557)

งานวันแม่ 12 สิงหาคม 2556... (13 ส.ค. 2556)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบา... (05 มิ.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท... (20 ม.ค. 2564)  
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเส... (15 ก.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอนุกู... (08 ก.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (05 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (08 ก.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (08 ก.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (12 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ... (21 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดมัตโพนตล... (15 พ.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (12 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดมัตโพนตลอดแนวเขื่อน หมู่ที... (01 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำถนนสายปากน้ำใหม่ช่... (30 เม.ย. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์ชายหาดมัตโพนตลอดแนวเขื่อน หมู่ที่ 2 ต.ปากน้... (27 เม.ย. 2563)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำถนนสายปากน้ำใหม่ช่วง... (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับพื้นที่อาคารห้องเย็น หม... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดมัตโพนตลอดแนวเขื่อน หมู่ที... (16 เม.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับพื้นที่อาคารห้องเย็น หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ... (07 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรรหาคนงานกวาดขยะ (04 พ.ย. 2556)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (15 พ.ค. 2556)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (21 พ.ย. 2555)  
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (27 เม.ย. 2555)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (25 เม.ย. 2555)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 มี.ค. 2555)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (29 ธ.ค. 2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป... (22 ธ.ค. 2554)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 ธ.ค. 2554)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแ... (17 พ.ย. 2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (27 ต.ค. 2554)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (17 ต.ค. 2554)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผ... (05 ต.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
มัลลิกเจดีย์เกาะมัตโพน (17 มี.ค. 2563)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th